Особливості програми

Осердям магістерської програми європейського рівня у сфері охорони психічного здоров’я є когнітивно-поведінкова терапія

1

Програма побудована за зразком британської моделі навчання клінічних психологів і спрямована на якісну науково-практичну підготовку фахівців до просвітницької, діагностичної, дослідницької та консультаційної роботи у сфері психічного здоров’я.

2

Когнітивно-поведінкова терапія – осердя програми – один із провідних, сучасних науковообґрунтованих методів психотерапії із доведеною ефективністю, який міжнародні протоколи рекомендують для терапії поширених розладів та проблем.

3

Контроль якості програми та методичну підтримку у викладі дисциплін спектру когнітивно-поведінкової терапії надає Український інститут когнітивно-поведінкової терапії – єдиний в Україні провайдер освіти у методі КПТ з європейською акредитацією.

4

Навчальний процес має модульну організацію, відповідно до якої студенти 5 днів на місяць мають стаціонарне аудиторне навчання, водночас інший міжмодульний час передбачає самостійну роботу, участь в інтервізіях, супервізіях та безпосередній практиці у форматі дистанційного навчання.

Програмні бонуси

 • Глибокі знання у сфері психічного здоров’я та базові навички в когнітивно-поведінковій терапії для плекання психологічного добробуту та стресостійкості.
 • Залучення до програм Інституту психічного здоров’я УКУ та Українського інституту КПТ.
 • Конкурентні переваги випускників при вступі на навчальні програми Українського інституту КПТ.
 • Майстерні та виклади від українських та закордонних лідерів у сфері психічного здоров’я – вчених, практиків, громадських діячів, реформаторів.

Чому в УКУ?

Особливості програми на базі Українського Католицького Університету

Формація студентів відбувається в особливому середовищі УКУ, де твориться професійна спільнота і панує атмосфера доброзичливості, свободи та гідності, інтелектуального та духовного зростання.

Можливість залучення до всеукраїнських та міжнародних соціальних та наукових грантових проектів у сфері психічного здоров’я.

Унікальність програми при Інституті психічного здоров’я УКУ

Це перша в Україні магістерська програма, що пропонує студентам дослідницьку роботу, участь у соціальних та наукових проектах та інших активностях у межах одного із найзатребуваніших у світі підходів – когнітивно-поведінкової терапії – на базі Інституту психічного здоров’я УКУ. Такі пропозиції є можливими завдяки співпраці Інституту психічного здоров’я УКУ із Українським інститутом КПТ – єдиною в Україні інституцією з акредитацією в Європейській асоціації когнітивно-поведінкової терапії (ЕАСВТ).

Думки про програму

Олег Романчук,

дитячий психіатр, психотерапевт, директор Інституту психічного здоров'я УКУ та Українського інституту КПТ

"У середовищі УКУ зростатиме нове покоління фахівців для роботи у сфері охорони здоров'я. Сподіваємося, програма даватиме не лише знання та практичні навики, але й формуватиме світогляд та особистість фахівця, сприятиме глибокому розумінню людини в контексті біопсихосоціальних взаємодій, творитиме спільноту і надихатиме на розвиток нових проектів та програм".

Вікторія Горбунова,

психолог, психотерапевт, доктор психологічних наук

"Це перша в Україні Магістерська програма з клінічної психології з основами когнітивно-поведінкової терапії, розроблена за кращими західними зразками. Її відкриття стало можливим завдяки освітнім реформам та співпраці УКУ з Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії як організації з європейською акредитацією".

Відгуки про програму

Світлана Рідзель,

студентка магістерської програми

"Щоб працювати у сфері психотерапії професійно, треба мати практично орієнтовану базову психологічну освіту. Програма у сфері клінічної психології дає якісні знання з психіатрії, нейробіології психічного здоров'я, навиків когнітивно-поведінкової терапії. Модульний формат магістерки - це добрий компроміс між моєю зайнятістю на роботі і додатковим навчанням".

Наталія Баландюх,

студентка магістерської програми

"Магістерська програма стала логічним продовженням мого навчання в УКУ. Мене цікавить саме клінічна психологія, а не психологія управління чи психічного здоров'я в організаціях. Викладачі нас надихають. Тут відчуваєш себе частиною реформи, яку зараз запровадили у сфері охорони психічного здоров'я. Навчання є дуже динамічним і насиченим".

Команда програми – основний склад

Олександр Аврамчук

керівник програми, в.о. завідувача кафедри клінічної психології, доцент кафедри клінічної психології, кандидат психологічних наук, лікар-психолог, груповий аналітик за стандартами EFPP

Олег Романчук

керівник програми від УІКПТ, дитячий та підлітковий психіатр, лікар-психотерапевт, акредитований викладач та супервізор методу КПТ, президент Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії, співзасновник та директор Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та Інституту психічного здоров'я УКУ

Олександра Ніздрань

доцент кафедри клінічної психології, кандидат психологічних наук, психолог вищої категорії, психотерапевт у напрямку позитивної психотерапіїПерейти на ФБ сторінку

Юлія Стадницька

доцент кафедри клінічної психології, кандидат наук із соціальних комунікацій, психолог, акредитований КПТ-терапевт, співзасновниця центру психологічного консультування "FIZIS"

Мар’яна Єсип

доцент кафедри клінічної психології, кандидат психологічних наук, психолог, акредитований КПТ-терапевт у роботі з дітьми, підлітками та дорослими

Марта Попова

доцент кафедри клінічної психології, кандидат психологічних наук, психолог, акредитований КПТ-терапевт у роботі з дітьми, підлітками та дорослими

Оксана Турчин

методист кафедри клінічної психології

Перейти на ФБ сторінку

Програма

 1. "Християнство: віра, богослужіння, мораль" (3 кредити ЄКТС)
 2. "Християнська духовність" (3 кредити ЄКТС)
 3. "Клінічна психологія: сучасність, виклики та перспективи" (3 кредити ЄКТС)
 4. "Практикум з клінічного інтерв’ювання" (3 кредити ЄКТС)
 5. "Основи психічного здоров'я" (6 кредитів ЄКТС, вивчення дитячої, юнацької та дорослої психопатології, нейробіологічних основ психічного здоров’я та основ психофармакології)
 6. "Дослідницькі методи в сфері психічного здоров'я" (6 кредитів ЄКТС, розвиток навичок аналізу та використання результатів наукових досліджень у клінічній практиці)
 7. "Вступ до когнітивно-поведінкової терапії" та "Когнітивно-поведінкова терапія низької інтенсивності" (6+6 кредитів ЄКТС, оволодіння базовими навичками когнітивно-поведінкової терапії для плекання психологічного добробуту і стресостійкості)
 8. +12 кредитів ЄКТС дисципліни, що викладаються англійською мовою
 1. "Дисципліни вільного вибору УКУ" та "Дисципліни вільного вибору програми з циклу загальної підготовки" (3+3 кредити ЄКТС)
 2. "Громадське психічне здоров'я" (4 кредити ЄКТС)
 3. "Основи психологічної допомоги на робочому місці: превенція та загальні принципи" (4 кредити ЄКТС)
 4. "Допомога в надзвичайних ситуаціях: психічне здоров'я, поведінка та комунікація" (4 кредити ЄКТС)
 5. "Сучасні підходи до діагностики та терапії поширених тривожних та афективних розладів" (4 кредити ЄКТС)
 6. "Сучасні підходи до діагностики та терапії афективних та тривожних розладів у дітей та підлітків" (4 кредити ЄКТС)
 7. "Розлади особистості: діагностика, диференційна діагностика та сучасні підходи до терапії" (4 кредити ЄКТС)
 8. "Розлади психотичного спектру: діагностика, диференційна діагностика та сучасні підходи до терапії" (4 кредити ЄКТС)
 9. "Розлади нейроконгнітивного розвитку: діагностика, диференційна діагностика та сучасні підходи до терапії" (4 кредити ЄКТС)
 10. "Сучасні підходи до діагностики та терапії розладів пов’язаних з вживання психоактивних речовин та різного роду залежностями" (4 кредити ЄКТС)
 11. "Психосоматичні та конверсійні порушення" (4 кредити ЄКТС)
 12. "Розлади та порушення сну" (4 кредити ЄКТС)
 13. "Медико-психологічна експертиза проблем психічного здоров’я" (4 кредити ЄКТС)
 14. "Психологія втрати та ускладненого горювання" (4 кредити ЄКТС)
 1. Діагностична практика (6 кредитів ЄКТС)
 2. Просвітницька практика (3 кредити ЄКТС)
 3. Консультаційна практика (15 кредитів ЄКТС)
 4. Науково-дослідницька практика (6 кредитів ЄКТС)
 5. Магістерська робота (12 кредитів ЄКТС)
 6. Кваліфікаційний іспит (3 кредити ЄКТС)

Усі предмети – це інтегровані курси, які забезпечують цілісне формування компетентностей майбутніх фахівців

Мережа підтримки програми

 • Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії
 • Інститут психіатрії, психології та нейронаук Королівського коледжу Лондона
 • Глобальна ініціатива в психіатрії - Тбілісі
 • Міжнародний фонд International Alert
 • Канадський фонд "Дітям Чорнобиля"
 • Союз Українок Америки
 • Швейцарське бюро співробітництва в Україні

Умови вступу

Документи для вступу

 • Диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього
 • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, який засвідчує особу і громадянство)
 • Копію ідентифікаційного коду
 • Копію військового квитка або приписного свідоцтва
 • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см
 • Детальніше про вступ за посиланням: ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Хто може бути вступниками?

Реформована система освіти передбачає перехресний вступ з однієї спеціальності на іншу. Тому на магістерську програму можна вступати після бакалаврату будь-якої спеціальності. Зокрема серед вступників вітаємо:

 • Психологів
 • Лікарів
 • Педагогів
 • Соціальних працівників
 • Фахівців реабілітаційної медицини
 • Фахівців інших спеціальностей за умовами успішного складання вступних випробувань

Фахові вступні випробування

 • Фаховий вступний екзамен у формі тестування знань із базових психологічних дисциплін, фахових компетентностей у сфері психологічної допомоги та наукових психологічних досліджень;
 • Додаткове тестування знань із базових психологічних дисциплін для вступників за умовами перехресного вступу;
 • Усна співбесіда на основі мотиваційного есе;
 • Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Тривалість навчання

 • 1 рік 10 місяців

Вартість навчання

 • 35000 грн. на рік

Фахові компетентності

 • Розуміння походження психічних розладів і психологічних проблем
 • Діагностика й оцінка розладів психічного здоров'я та психологічних проблем
 • Планування та безпосередня консультативна робота з поширеними проблемами психічного здоров'я та психосоціального благополуччя за допомогою сучасних, науковообгрунтованих технік когнітивно-поведінкової терапії низької інтенсивності
 • Моніторинг та оцінка ефективності психологічної допомоги
 • Розробка та впровадження просвітницьких і превентивних програм охорони психічного здоров'я
 • Дотримання норм професійної етики та християнської моралі
 • Усвідомлення меж власної компетентності та скерування (за потреби) клієнтів до інших фахівців
 • Робота в моно- та мультидисциплінарних командах, інтервізійних групах і під супервізією
 • Організація власної психологічної практики, вибір напрямку фахової спеціалізації
 • Планування та проведення наукових досліджень у сфері психічного здоров'я

Можливості для випускників

Випускники програми матимуть належні компетенції, щоб обіймати посади психологів, клінічних психологів та консультантів у реабілітаційних центрах, центрах психологічної допомоги, соматичних та психіатричних клініках, військових госпіталях та частинах, підрозділах та службах МВС, пенітенціарних установах, в освітніх закладах, центрах зайнятості та інших державних, громадських (українських та міжнародних), релігійних організаціях і фондах, а також приватних установах, які опікуються проблемами психічного здоровʼя. Також випускники програми можуть відкривати власну приватну психологічну практику.

Додаткові можливості

 • Продовження наукової діяльності в аспірантурі: провадити наукові дослідження та захищати дисертації з метою здобуття наукового ступеня;
 • Продовження навчання в Українському інституті когнітивно-поведінкової терапії з метою повної сертифікації як психотерапевта та супервізора, отримання міжнародної сертифікації від Європейської асоціації когнітивно-поведінкової терапії (EACBT);
 • Поглиблення спеціалізації та рух до міжнародної акредитації у методах, базованих на КПТ, від провідних світових організацій та центрів (Оксфордських центрів КПТ, майндфулнес-терапії; Міжнародного товариства схема-терапії, Європейської асоціації EMDR тощо).